Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir üretim yaklaşımı doğrultusunda, çevre üzerindeki etkiyi en aza indirmek için teknolojik ve süreç bazlı iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda, 2019 yılında yapılan uygulamaların sonucu olarak, önemli miktarlarda doğal kaynak (Su ve Kömür) ile kimyasal tüketiminden tasarruf ettik. 

DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN DAHA AZ KİMYASAL

Boyama sürecinde kullanılan kimyasalları %32 oranında azaltarak ve kullanılan karışımın yeniden kullanılmasıyla; her ay 22,5 ton su tasarrufu sağlıyor ve 7,5 ton kimyasal kullanımını önlüyoruz.

SİYAH BOYAMA SÜRECİNİN YENİ ADI: "SİYAH YENİ YEŞİLDİR."

Saatte 1.8 m³ suyu geri dönüştürdüğümüz yeni yatırımlarla, proses sırasında alınan önlemlerle kimyasal uygulamaları yenileyerek 11 ton suyu geri dönüştürüyoruz. Bu nedenle siyah boyama sürecine "Siyah Yeni Yeşildir" diyoruz.

DAHA AZ ENERJİ TÜKETİMİ

GERİ DÖNÜŞÜM

Çevrenin koruyucusu olarak, su kullanımı ve atıkların mümkün olduğunca sınırlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Fabrikamızda kullanılan su ve atıklar geri dönüştürülerek tekrar kullanılıyor.

Hepsi, daha iyi bir gelecek için!

ETKİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Çevreyi önemsiyoruz, aynı zamanda birlikte çalıştığımız insanları da önemsiyoruz. Çalışanlarımızın sağlığı, güvenliği ve gelişimi her zaman önceliğimizdir.

Tüsa'da ilk gün, sürdürülebilirlik ile başlar.

ÇEVRE İÇİN FARKINDALIK YARATMAK

Sürdürülebilirliğin devamlılığı için, tüm tedarikçilerimizin çevre politikalarımıza uygun üretim ve hizmet sağlamasını tercih ediyoruz. Böylece oluşan tedarik zinciri ve istihdam, çevre bilinciyle hareket eden bir üretim sürecinin temellerini oluşturuyor.

Sorumlu üretim sürecimiz ile sürdürülebilirliğin öneminin yayılması, herkesin bilinçli üretici ve tüketici olması için çalışıyoruz.

TEMİZ VE YEŞİL ÜRETİM

"Gelecek şu anda başlıyor." Biz, Dünyamız ve gelecek nesiller için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, sorumluluk bilinciyle denim üretiyoruz. Sadece ekibimize değil, herkese sürdürülebilirliği anlatmak için çabalıyoruz.

Yarınlar bize değil, gelecek nesillere aittir!