Sertifikalar

Ürünlerimizde kullandığımız hammaddeden üretimdeki son aşamaya kadar olan süreçler dünya genelinde geçerliliği olan sertifikalarla çevreci, etik üretim anlayışımızın bir yansıması olarak kanıtlanmıştır.

Global Recycled Standart (GRS)

GRS, geri dönüştürülmüş malzemelerinin kullanımını doğrulayarak, uygulanmasından nihai ürüne kadar izler. Üretimde sosyal veçevresel uygulamaları, kimyasal kullanımını denetleyen bütüncül bir sertifikadır.

jpg

Global Organic Textile Standards

GOTS, organik elyaf tekstilinin önde gelen işleme standartlarından biri olarak kabul edilmektedir. Tüm organik tekstil tedarik zincirinde üst düzey çevresel ve toksikolojik kriterler belirlenmiştir. Örneğin kullanılan tüm boyalar ve atık su arıtımı gibi tüm uygulama ve işlemler sosyal kriterlere uymalıdır. Sadece en az %70 oranında organik elyaf içeren tekstil ürünleri GOTS sertifikalı olabilir.

jpg

Organic Content Standard

OCS sertifikası, bir ürünün ham maddeden bitmiş ürüne kadar yolculuğu boyunca metorganik standartlara sahip olup olmadığını doğrular. OCS, geleneksel veya sentetik hammaddelerle harmanlanmış minimum %5 oranında organik madde içeren ürünler için kullanılır.

jpg

OEKO Tex

100 OEKO-TEXⓇ standardına göre, TÜSA Denim ürünleri insan cildi için uygun ekolojik gereksinimleri karşıladığı tespit edilmiş ve OEKO-TEXⓇ tarafından onaylanmıştır.

jpg

ISO 9001:2015

ISO 9001: 2015 Kalite Belgesi ile uyumluluk garantisi çalışma prensipleri ve ürün kalitesi açısından uluslararası kalite standartlarını temsil eder.

jpg

ISO 14001:2015

Bu belge, çevreyi tanımlayan uluslararası bir standarttır. Performans kontrol ve geliştirme sürecini temsil eder.

jpg